Sankareiden Salo - City of Heroes

Vuosi 2017 nostaa esille paikalliset sankarit Salossa, kun Salon nuorkauppakamari ry toteuttaa yhdessä Salon kaupungin kanssa Sankareiden Salo -kampanjan osana Suomi 100 -juhlavuotta.

Vuoden aikana esiin nostetaan upeita sankareita, jotka omilla teoillaan, asenteellaan tai viestillään ovat mukana luomassa uskoa tulevaisuuteen. Haluamme nostaa esille ihmiset paikallisten tekojen, ilmiöiden ja tapahtumien takana. Kampanjassa sankari voi olla kuka tahansa, teko voi olla pieni tai suuri. Arkinen tai spesiaali. Sankari voi olla myös tiimi, joukkue tai ryhmä, joka yhdessä on tehnyt tai saanut aikaan jotakin merkityksellistä, auttanut tai tsempannut. Esittelemällä näitä sankareita olemme osaltamme mukana vahvistamassa kuvaa tulevaisuuden Suomesta, ja sen rohkeista teoista ja tekijöistä.

www.saloon.fi/sankareidensalo
www.facebook.com/sankareidensalo

Ota yhteyttä:
Sankareiden Salo-projektipäällikkö
Susanna Ketola
Salon nuorkauppakamari ry
susanna@kuke.fi