Rekisteriseloste

Seloste henkilötietojen käsittelystä SaloCon 2019 – Suomen Nuorkauppakamarit ry:n A-alueen vuosikokousjärjestelyissä
Rekisterinpitäjä: Salon Nuorkauppakamari ry, yhteyshenkilö kokouspäällikkö Petteri Ponkamo (040 586 0683) Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Suostumus

Rekisteröidyt ja henkilötiedot: SaloCon 2019 -vuosikokouksen osallistujat. Osallistujista tallennetaan kaikki rekisteröitymisen yhteydessä annetut henkilötiedot. Tietoja käytetään kokousjärjestelyihin kuten osallistujalistan ylläpitoon, viestintä- ja markkinointitoimenpiteisiin sekä laskutukseen.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot: SaloCon 2019 -vuosikokouksen internetsivuilla julkaistaan siihen suostumuksensa antaneiden osallistujien nimet, nuorkauppakamari sekä jäsenstatus. Osallistujatiedot tallennetaan Holvi/Lyyti-järjestelmään sekä kokousta varten perustettuun GoogleDrive-kansioon. Tietoja voidaan luovuttaa SNKK:n käyttöön. Lisäksi nimi- ja erityisruokavaliotiedot luovutetaan gaala-illallisen järjestävälle ulkopuoliselle taholle.

Tietojen poistamisen määräajat: Osallistujalistaa säilytetään vuosikokouksen raportointia varten. Tiedot poistetaan viimeistään vuoden kuluttua vuosikokouksen päättymisen jälkeen. Laskutus- ja maksutiedot säilytetään viranomaisten ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vaaditun määräajan puitteissa.
Tietojen suojaus: Tietoja säilytetään kokousta Holvi/Lyyti-järjestelmissä (pääsy rajoitetusti kokoustiimillä sekä SNKK:lla) sekä kokousta varten perustetussa GoogleDrive-kansiossa, johon on pääsy kokousta järjestävällä tiimillä. Holvi/Lyyti-järjestelmistä löytyy omat erillinen järjestelmätoimittajien laatimat rekisteriselosteet, jotka ovat tarvittaessa saatavilla yhteyshenkilöltä.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio omista tiedoistaan. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka järjestäjän on säilytettävä kokouksen järjestämiseksi, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojavaltuutetulle. Tietojen antaminen ei ole pakollista, mutta SaloCon-vuosikokoukseen osallistuminen edellyttää tietojen antamista kokousjärjestelyitä varten.